En elev på Sengeløse Skole har fået konstateret mæslinger. Foto: Statens Seruministitut

Mæslinger på Sengeløse Skole

Torsdag 11. april 2019 kl: 20:47 af: Taastrup.nu

SENGELØSE: En elev i 2. klasse på Sengeløse Skole er blevet smittet med mæslinger. Dermed er den mæslinge-epidemien nået til Høje-Taastrup Kommune.

Af Povl Arne Petersen

Torsdag modtog alle forældre på Sengeløse Skole besked om, at der er konstateret et udbrud af mæslinger på skolen. Helt nøjagtig er der tale om en elev fra 2.A, som er blevet diagnostiseret med den frygtede sygdom.

"Information til alle.
Vi har fået oplyst et barn i 2. A har mæslinger, vi henstiller til alle er opmærksomme på symptomer, og evt. får deres barn vaccineret efter anbefaling fra sundhedstyrelsen.
Vi vil altid gerne oplyses om, hvis jeres barn får mæslinger," lyder den kortfattede besked til forældrene.

Roskilde-baby smitte for tre uger siden
For tre uger siden fik en 13 måneder gammel baby i Roskilde konstateret mæslinger. Med tilfældet i Sengeløse er antallet af danskere smittet med mæslinger i 2019 nået op på mindst 11 personer.

Mæslinger er en meget smitsom sygdom, som både kan ramme børn og voksne. I sjældne tilfælde kan sygdommen give alvorlige komplikationer såsom lungebetændelse eller hjernebetændelse.

"Har man symptomer på mæslinger, og er man ikke vaccineret eller har haft sygdommen, skal man ringe til sin læge. Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset," udtalte overlæge Jeppe Nørgaard Rasmussen fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindes med mæslingetilfældet i Roskilde til TV2 Lorry.

Uvist om forbindelse til tilfældet i Roskilde
Det vides ikke enndu, om der har været nogen relationer mellem baby i Roskilde og eleven i Sengeløse, selvom om der er en umiddelbar geografisk nærhed. Men mæslinger her en inkubationstid på omkring 18 dage, så af den grund kan det ikke udelukkes.

Der er udbrud af mæslinger i flere dele af Europa, blandt andet i Frankrig og Italien. I alt døde mindst 16 personer af mæslinger i 2018 i Europa.

Siden 1974 har den såkaldte MFR-vaccine i første omgang udryddet mæslinger Danmark. Men flere forældre har sidenhen fravalgt vaccinen, da de troede at børnene kan få bivirkninger af vaccinen. Dette er dog videnskabeligt modbevist.

Gratis vaccine til ikke-immune
På grund af den nuværende epidemi har Statens Seruminstitut pr. 1. april åbnet for at alle ikke-immune voksne kan få en gratis vaccine.

Personer, som ikke er immune mod mæslinger bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter mulig udsættelse for smitte.

De typiske symptomer er høj feber, kraftig forkølelse, røde øjne, hoste og efter nogle dage med bedring på ny høj feber samt et rødt prikket udslæt, som starter i ansigtet og breder sig ned over kroppen. Udslættet vil typisk ”flyde sammen”. Hvis man mistænker at være blevet smittet, skal man ringe til sin egen læge eller vagtlæge, så man kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte.