Kommunen har sendt opkrævninger ud på 9,1 mio. kr. til sociale bedragere. Arkivfoto: Povl Arne Petersen

Kommunen afslører socialt berageri for 9,1 mio.

Lørdag 3. marts 2018 kl: 01:43 af: Taastrup.nu
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

TAASTRUP: I 2017 har kommunen afsløret socialt snyder for 9,1 millioner kroner.

Kontrol over for snyd med sociale ydelser lønner sig: Høje-Taastrup Kommunes kontrolgruppe har netop opgjort resultatet af sin indsats i 2017, og i alt er der stoppet ydelser og krævet til-bagebetaling for 9,1 mio. kr.

Det er mere end dobbelt så meget som året før, hvor kontrolgruppen på fire medarbejdere var nyetableret, men stoppede ydelser og krævede tilbagebetalinger for 4,3 mio. kr. Og beg-ge års resultater ligger pænt over målet, som lød på 2,5 mio. kr. årligt.

"Kontrolindsats er vigtig både for at få fat i snyderne, og for at bevare lovlydige bor-geres tillid til, at offentlige midler anvendes rigtigt, mener borgmester Michael Ziegler.Det var med andre ord en rigtig beslutning, da byrådet i budget 2016 vedtog at etablere kontrolgruppen," mener borgmester Michael Ziegler:

Snyd er undergravende
”Byrådet ønskede med kontrolgruppen at sikre, at ingen kan snyde sig til ydelser, de ikke er berettigede til – det er nemlig helt unfair over for dem, der reelt har behov for hjælp, og det er undergravende for lovlydige borgeres tillid til, at deres skattepenge bruges rigtigt. Enhver borger skal have det, vedkommende er berettiget til, hverken mere eller mindre. Det er Kon-trolgruppens arbejde med til at sikre, og jeg synes, at byrådet valgte helt rigtigt ved at priori-tere denne indsats”, siger Michael Ziegler.

Kontrolindsatsen sker på mange områder - blandt andet på udbetalinger vedrørende økonomisk friplads i daginstitution og forhøjet børnetilskud til enlige forsørgere, på kontanthjælpsområdet og på sygedagpengeområdet.

Udover stop for fremtidige udbetalinger, kan der også rejses krav om tilbagebetalinger. Og hvis der er tale om grov, forsætlig svindel, politianmeldes sagen.
pap
Billeder fra Hedehusene
Indvielse af stationsforpladsen


Se flere billedserier i galleriet her!