Klik venligst
Klik venligstKlik venligst


Projektet for Høje-Taastrup C. Det er Hveen Boulevard i forgrunden. Illustration: Høje-Taastrup Kommune

Udviklingen skal også være for borgerne – ikke kun virksomhederne

Søndag 2. april 2017 kl: 16:13 af: Taastrup.nu
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

LÆSERBREV: Flemming Adrian på vegne af Andelsboligforeningerne Morelhaven II & Morelhaven III


Åbent brev til byrådet og borgmester Michael Ziegler

Efter debat på borgermøde den 1. marts om helhedsplan for Høje-Taastrup C vil Andelsboligfor-eningerne Morelhaven II & Morelhaven III hermed opfordre Byrådet til på ny at vurdere planer for Høje-Taastrup C samt andre store byggerier og vejomlægninger, der er planlagt i området, som foreningerne ligger midt i/tæt på.

Byrådet har store planer om at omdanne området, og aktuelt er foreningen bekendt med:

Helhedsplanen for Høje-Taastrup C – herunder større omlægning af veje

Stor bebyggelse ved Skjeberg Alle, herunder ændret status af veje - Høje-Taastrup Bou-levard og Skåne boulevard

Dansk Retursystem`s opførelse af bygninger ved Erik Husfeldts Vej. Et byggeri der vil sætte sine tydelige spor i området samt påvirke trafikken i erhvervsområdet, men som sikkert også kommer til at påvirke trafikken på Sydvej, Halland Boulevard og Erik Hus-feldts Vej

Volvos ønsker om at opføre byggeri med værksteder til lastbiler, busser og varevogne samt tilhørende lager- og kontorfaciliteter. Arealet ligger i erhvervsområde Brede-bjerg men også ud til Halland Boulevard, så mon ikke byggeriet også vil sætte sine tyde-lige spor i området og ikke mindst på trafikken i området - formentlig primært på Sydvej og Halland Boulevard

Københavns Stadsarkiv opfører meget snart bygninger til arkiv og magasiner v Erik Hus-feldts Vej

Hertil kommer måske flere projekter, som foreningen ikke er bekendt med.

Så vidt foreningen kan afklare, kræver fire af ovennævnte store byggerier/vejprojekter ændringer i gældende kommune-, vej- og lokalplaner.

Foreningen kender ikke tidsplaner for byggerier og vejomlægninger, men hvis alle projekter sættes i gang inden for de kommende år, vil det betyde store ændringer for området, og vi frygter trafikale problemer. Herudover frygter vi, at området i de kommende år omdannes til flere store byggeplad-ser og vejprojekter samtidig.

Der skal selvfølgelig være plads til udvikling af Høje-Taastrup kommune, men udviklingen skal også ske med respekt for borgere i området.

Det er ikke kun erhvervsvirksomheder, der skaffer skattekroner til kommunekassen.

Information til borgere om byggerier, vejomlægninger samt ændringer af kommune-, vej- og lokalplaner
Foreningen har erfaret, at Erhvervsrådet har arrangeret busrundtur for deres medlemmer til aktuel-le projekter i Høje-Taastrup kommune med borgmesteren som guide.

Da Byrådet pt arbejder med op til flere forslag til ændringer i kommune- og vej- og lokalplaner i Høje-Taastrup C og områder lige omkring, som trods alt er et begrænset område af hele kommu-nen, vil foreningen opfordre Byrådet til at tage initiativ til at invitere borgere til møde, hvor repræ-sentanter fra Byrådet informerer borgerne om de mange aktuelle store byggerier og vejændringer, der forventes sat i gang.
Billeder fra Hedehusene
Indvielse af stationsforpladsen


Se flere billedserier i galleriet her!